Regulamin funkcjonowania Międzyszkolnej Bursy w Wieluniu, w czasie epidemii. 

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

załącznik nr 1 - „Deklaracja kontynuacji pobytu w Międzyszkolnej Bursie w Wieluniu”. 

załącznik nr 2 - „Wniosek o przyjęcie do Międzyszkolnej Bursy w Wieluniu” – dla kandydata niepełnoletniego

załącznik nr 3 - „Wniosek o przyjęcie do Międzyszkolnej Bursy w Wieluniu” – dla kandydata pełnoletniego.

 ***

STATUT